Programul Casa Verde

ETAPELE Programului DE FINANTARE

1) Publicarea pe pagina de internet a AFM a informatiilor necesare demararii programului

2) Validarea, incheierea contractelor cu instalatorii si publicarea listei acestora

3) Inscrierea solicitantilor, rezervarea sumelor aferente finantarii si aprobarea solicitantilor

4) Incheierea contractelor de finantare nerambursabila

5) Implementarea proiectului

6) Decontarea si plata sumelor solicitate de către instalatorii validati

7) Monitorizarea beneficiarilor finali

casa verde 2
program casa verde

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN PROGRAMUL DE FINANTARE

1. Cerere de finantare, in original, tehnoredactata

2. Act de identitate al solicitantului, si actul de identitate al coproprietarului, valabile la data inscrierii, in copie

3. Extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul

4. Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat

5. Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local

90% din valoarea cheltuielilor eligibile este finantata de Administratia Fondului pentru Mediu, in limita sumei de 20.000 lei

Diferenta este suportata de beneficiarul final, din surse financiare proprii

Durata medie pentru recuperarea investitiei unui sistem fotovoltaic de 3kW on-grid cu finantare nerambursabila este de 2-3 ani

*recuperarea investitiei depinde mult de zona geografica si pretul kWh

In medie, un sistem de 3kW pozitionat corect genereaza aproximativ 4000 kWh/an, adica 333 kWh/luna

Panourile fotovoltaice pot fi amplasate pe orice tip de acoperis, dar si pe sol.

Pentru un randament maxim, se recomanda ca panourile sa nu fie umbrite de obstacole (copaci, cladiri, cosuri de fum, etc) si instalate la un unghi de inclinare de 30° cu orientarea spre sud. 

INSCRIE-TE ACUM COMPLETAND FORMULARUL

INSCRIERE CASA VERDE Final
Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta: